Faciliteren van bestuurders
Projecten
Administratief vraagstuk

Faciliteren van bestuurders


Werkzaamheden die u als bestuurder moet verrichten in het kader van de professionalisering van de pensioensector, komen naast de bestaande werkzaamheden. Hierdoor kunnen knelpunten ontstaan. Wij kunnen u faciliteren bij extra werkzaamheden:

  • Coördineren van acties uit bestuursvergaderingen en het bewaken van de voortgang. 
  • Klankbordfunctie vervullen voor pensioenfondsbestuur of pensioenfondsbestuurder. 
  • Begeleiden van specifieke trajecten als het jaarrekeningwerk, vermogensbeheer en overdracht. 
  • Coördineren van werkzaamheden van het pensioenbureau. 
  • Bewaken van interne processen en contracten met verzekeraars en andere partijen waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed. 
  • Doorvoeren van maatregelen naar aanleiding van de accountantscontrole.


Mist uw organisatie de capaciteit om de werkzaamheden hiervoor op te vangen, dan zorgen wij met ons team van specialisten voor vakkundige ondersteuning.

 

 
 
print deze pagina
 
 |  Disclaimer   |  Privacyverklaring   |  Sitemap