Projecten

Gaat uw pensioenfonds samen met een ander fonds of wilt u activiteiten uitbesteden? Wilt u het pensioenfonds liquideren? Wij richten het traject in als speciaal project en verzorgen voor u het projectmanagement en voeren het project voor u uit. Het project staat naast de reguliere organisatie waardoor de reguliere werkzaamheden onverstoord kunnen doorgaan. Wij zorgen wel voor tijdige communicatie en de noodzakelijke borging binnen het pensioenfonds.

Andere voorbeelden van onze projecten:

Wij kunnen het jaarrekeningwerk begeleiden en coördineren waardoor dit traject efficiënt en effectief plaatsvindt. Door onze kennis van de accountancy kunnen wij ook zorgen dat het contact met de accountant soepel verloopt.

Wij kunnen de communicatie met de deelnemers en andere belangstellenden beoordelen en de leesbaarheid vergroten.

 

Wij kunnen u helpen bij het selecteren van en daadwerkelijk overstappen naar andere externe partijen. Hierbij kunt u onder andere denken aan het wisselen van accountant, actuaris of uitvoeringsorganisatie.

 

Bij liquidatie van een pensioenfonds, kunnen wij ook de volledige afwikkeling verzorgen.