Onze kwaliteitsgarantie

U wilt verzekerd zijn dat wij hoge kwaliteit bieden in onze ondersteuning aan en uitvoering van het projectmanagement en de werkzaamheden voor uw pensioenfonds. Naast overleg en afstemming met uw organisatie, laten wij ons werk ook zo mogelijk door onafhankelijke derden beoordelen.

Audit van onze werkzaamheden

Onze werkzaamheden verrichten we vanuit een accountancy-invalshoek: door zorgvuldige documentatie en uitvoering van onze werkzaamheden, kunnen wij onze resultaten goed onderbouwen. Deze onderbouwing is niet alleen voor onze interne kwaliteitstoets maar wordt ook gebruikt bij de afstemming met uw pensioenfonds. Hierdoor is ook een externe audit mogelijk. Dit geeft u de garantie dat onze aanpak en oplossingen de juiste zijn. U beslist of en wanneer u een audit wilt laten uitvoeren.

Afronding van onze werkzaamheden

Onze werkzaamheden zijn pas definitief afgerond als ook de resultaten van eventuele in- of externe audits positief zijn beoordeeld en u deze resultaten hebt geaccepteerd.