Onze diensten voor pensioenfondsen:
ondersteuning, projecten, financieel-administratieve vraag


Wij leveren extra capaciteit voor het wegwerken van knelpunten die door veranderingen in uw organisatie of door de wet- en regelgeving zijn ontstaan. Maar wij helpen u ook problemen te voorkómen door bijvoorbeeld een uitbestedingstraject of het jaarwerkproces voor u op deskundige wijze vorm te geven. Of de bevindingen van uw accountant in uw werkwijze te implementeren.

 

Onze diensten kunnen worden verdeeld in:

Faciliteren van bestuurders

Projecten

Financieel-administratieve vraagstukken