Als pensioenfondsbestuurder 'in control' blijven'


Professionalisering pensioensector

Als bestuurder van uw pensioenfonds heeft u te maken met strenge eisen ten aanzien van solvabiliteit, rendement en dekkingsgraad. Uw pensioenfonds moet compliant zijn met wet- en regelgeving. Bovendien heeft u te maken met zware publicatie- en rapportage-eisen. Maar niet alleen toezichthouders, ook uw deelnemers en andere stakeholders willen transparantie en een heldere communicatie over de gang van zaken. Professionalisering is noodzakelijk. Hoe zorgt u ervoor dat u als pensioenfondsbestuurder de noodzakelijke veranderingen vorm geeft en tegelijk aantoonbaar ‘in control’ blijft?

Specialisten pensioensector ter ondersteuning van pensioenfondsen

Wilt u zelfstandig blijven, uw pensioenfonds samenvoegen met een ander of uw pensioenfonds liquideren? Wilt u activiteiten uitbesteden aan een uitvoerder of een vermogensbeheerder? Strategische keuzes met ingrijpende gevolgen voor de werkwijze, de controle op een correcte uitvoering van activiteiten en uw bestuurlijke taken. Veel werkzaamheden rond deze veranderingsprocessen vergen extra aandacht, naast uw reguliere activiteiten. Ook het correct en tijdig afhandelen van gedefinieerde acties en het coördineren van projecten kost tijd. Hoe voorkomt u dat u door tijdgebrek tekortschiet en niet meer in control bent?

Oplossingen voor pensioenfondsen

Wij ondersteunen en adviseren bestuurders van pensioenfondsen, fungeren als klankbord en begeleiden specifieke trajecten zoals uitbestedingen of overdracht. Wij voeren projecten en werkzaamheden uit binnen pensioenfondsen. Van projectmanagement tot het daadwerkelijk uitvoeren van projecten. Wij lossen financieel-administratieve en accountingvraagstukken voor u op.

Wat kunnen onze specialisten voor u betekenen?

  • Wij zijn goed ingevoerd in de pensioenwereld;
  • Onze diensten: ondersteuning van en advies aan pensioenfondsbestuurders, uitvoeren en begeleiden van projecten, en het oplossen van financieel-administratieve vraagstukken; 
  • Wij bieden kwaliteitsgarantie.

Partner voor pensioenfondsen
 
 
print deze pagina
 
 |  Disclaimer   |  Privacyverklaring   |  Sitemap